สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบอาหารตักบาตรแด่พุทธบุตร จังหวัดปัตตานี

   

 

           เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย นำอาหารแห้ง   ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ  ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายแด่คณะสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน อำเภอแม่ลาน และที่วัดมหิงษาราม อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพุทธบุตรและชาวไทยพุทธที่หยัดสู้ในการรักษาผืนดินใน ๔ จังหวัดภาคใต้

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร