สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

                             

       

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท กว่า ๑๐๐ คน พิธีเริ่มขึ้นโดยประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม จากนั้น ยุวธรรมทายาท กราบขอขมาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และแปรแถวเข้ารับการตัดปอยผมจากท่านประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ และผู้ปกครอง

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร