สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ประเทศสหรัฐอเมริกา

        

        

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดภาวนาซานโฮเซจัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยภาคเช้ามีพิธีจุดโคมชวาลาสวรรค์ พิธีถวายดอกไม้มหามงคล และพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดภาวนาซานโฮ ในวันนี้ พระอาจารย์จาก วัดภาวนาซานโฮเซยังได้เดินทางไปสอนการทำสมาธิให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร