สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมใจพัฒนาวัดและปลูกดอกไม้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

                              

       

 

            

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายออเรกอนได้ร่วมกันนำดอกไม้มาปลูกที่วัด และร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบวัดด้วยความปีติในบุญ ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามน่ารื่นรมย์แก่ผู้มาทำบุญที่วัด เพราะจิตใจที่เบิกบาน สดใส จะช่วยให้ใจน้อมเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้ง่าย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติธรรม

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร