สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีลงนามโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย วัดพระธรรมกาย

               

    

 

    

 

          เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันธรรมชัยร่วมกับคณะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและภาษาบาลี ทั้งพระภิกษุและฆราวาสจากประเทศศรีลังกา และประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมงานประชุมปฐมนิเทศและลงนามเซ็นสัญญา ทำงานตรวจชำระพระไตรปิฎก ในโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย ณ สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย โดยมี  พระมหาสมชาย Ÿฐานวุฑฺโฒ  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ลงนามเซ็นสัญญา

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร