สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๒๗ วัดพระธรรมกาย

                     

               

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกาย จัดอบรมธรรมทายาทหญิง ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาหญิง ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธี จะได้เป็นคนที่มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นนี้ มีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร