สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะผู้ผลิตรายการ TV เวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

                   

           

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จากบริษัท An Vien Telecom & Media Groups จากประเทศเวียดนาม ได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย เพื่อนำรายการธรรมะทางช่อง DMC เผยแพร่ไปยังโทรทัศน์พระพุทธศาสนาประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนวัดพระธรรมกายพาเยี่ยมชมวัด และชมสถานที่ผลิตสื่อธรรมะช่อง DMC ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร