สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

      

     

 

           เมื่อวันที่ ๔-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก โครงการนี้มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณการทำหน้าที่ครูยอดกัลยาณมิตร ต้นบุญ ต้นแบบของการฟื้นฟูศีลธรรม โครงการจัดขึ้นที่ World Peace Valley จ. นครราชสีมา และสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑,๕๐๐ คน ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร