สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนโครงการบัณฑิตอาสา

       

    

 

            เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓๐ ทุน ให้กับโครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายรับมอบทุนการศึกษา โครงการนี้   รับบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วทั้งหญิงและชาย เข้ามาร่วมเป็นทีมดำเนินงาน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ถึง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนไปพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร