สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรม One Day Retreat ประเทศสหรัฐอเมริกา

                              

      

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรม One Day Retreat ขึ้น  โดยมีชาวอเมริกัน เม็กซิกัน ฟิลิปปินส์ และชาวจีน ให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรม กิจกรรมเริ่มด้วยการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกาย จากนั้น พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจ และขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติธรรม ในภาคบ่ายเป็นการ Walking Meditation (เดินจงกรม) จากนั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร