สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนการศึกษา ประเทศนิวซีแลนด์

        

     

 

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม เป็นผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก สืบเนื่องจากสัญญาความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยโอทาโกและสถาบันธรรมชัย โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ ในวิชาพระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร