สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แปลพระไตรปิฎกภาษาเวียดนาม

     

    

 

  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระมหาสมชายฐานวุฑโฒ (M.D., Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ให้การต้อนรับดร.ติก นัก ตือ พระภิกษุนิกายมหายาน อาจารย์จาก Vietnam Buddhist University พร้อมคณะ เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และความร่วมมือในการแปลพระไตรปิฎกภาษาเวียดนาม

            

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร