สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

The Middle Way สวนป่าหิมวันต์

              

           

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ (The Sun Of Peace) จัดโครงการ The Middle Way Meditation Retreat หลักสูตร Meditation for Beginners รอบนานาชาติและสื่อมวลชน ณ สวนป่า หิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีสื่อมวลชนชาวต่างชาติ ๑๐ คน รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก ๑๒ ประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชาวอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย สวีเดน เดนมาร์ก ฮอลแลนด์ ฟิลิปปินส์ อิตาลี นิวซีแลนด์ และแคนาดา

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร