สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายอบรมศีลธรรมสู่ความเป็นดาวแห่งความดี

                               

       

 

     

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนละแมวิทยา จ.ชุมพร ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมสู่ความเป็น ดาวแห่งความดี ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ธุดงคสถานชุมพร โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน ๒๖๐ คน นักเรียนที่เข้าอบรมมีโอกาสได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมทุกวัน รวมทั้งได้ถือศีล ๘ ตลอดโครงการ

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร