สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานวันวิสาขบูชา ประเทศแอฟริกาใต้

  

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ได้จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น กิจกรรมเริ่มด้วย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ต่อด้วยพิธีถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีเวียนประทักษิณ โดยมี พระอาจารย์เป็นผู้นำสาธุชนประมาณ ๕๐ คน เวียนประทักษิณ สาธุชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจในพิธีกรรมที่สงบและศักดี์สิทธิ์ และกล่าวว่าจะมาร่วมงานอีกในปีต่อไป

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร