สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์สุดสัปดาห์ ประเทศเยอรมนี

      

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ได้จัดธุดงค์สุดสัปดาห์ขึ้น โดยสาธุชน ผู้มีบุญจะได้สมาทานธุดงค์ รักษาศีล ๘ เจริญสมาธิภาวนา และฟังพระธรรมเทศนา ทางวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จะจัดธุดงค์สุดสัปดาห์รวม ๓ วัน ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อให้สาธุชนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ไปร่วมสั่งสมบุญจากการอยู่ธุดงค์ร่วมกัน

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร