สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ประเทศจีน

                 

         

 

       

 

           เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกพระธัมฯ วัดภาวนาไถจงร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ จากนั้นทำพิธีถวายภัตตาหาร ต่อด้วยการแจ้งข่าวพิธีมอบใบประกาศนียบัตร World-PEC ในวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนภาคบ่ายเดินทางไปปล่อยปลา ณ สวนสาธารณะอูรื้อกงเหวียน ด้วยความปีติและเบิกบานในบุญ

            

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร