สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา

                            

       

 

      

 

        เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา ณ ห้อง SPD 8 ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า   ๕๐๐ คน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร