สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีแต่งตั้งหัวหน้าจังหวัดและผู้ประสานงานประจำโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

                    

              

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทำพิธี  แต่งตั้งหัวหน้าจังหวัดและผู้ประสานงานประจำโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องสัมมนา SPD 3 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีผู้นำนิสิต นักศึกษา คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษากว่า ๓๐ สถาบัน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร