สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

        

       

 

           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคเช้ามีพิธีตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ภาคสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒๙ จำนวน ๘๒๑ กองทุน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีแล้ว จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๖๐ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร