สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานประชุมภาคพื้นภาษาจีน ประเทศไต้หวัน

   

 

          เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคพื้นภาษาจีน ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดพระธรรมกายไทเป โดยมีสมาชิกจากศูนย์สาขาสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ฮ่องกง เสฉวน ไทเป เถาหยวน ไถจง และจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ รายงานความ  คืบหน้าของแต่ละศูนย์สาขา โครงการบวชธรรมทายาทนานาชาติ และการปฏิบัติธรรม The Middle Way เส้นทางการผลิตบุคลากรในโซนภาษาจีน และการผลิตสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาจีน เพื่อให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร