สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายที่นอนแด่คณะสงฆ์

                

            

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัทเจมส์ แมทเทรส ประเทศไทย จำกัด จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม  ธรรมสัญจรและถวายที่นอนแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย การถวายที่นอนในครั้งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณเอกชัย อภิสิทธิมรรค ผู้จัดการบริษัทเจมส์ แมทเทรส ที่ปรารถนาจะให้พระภิกษุสงฆ์มีเสนาสนะใช้สอยที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และอยากให้พนักงานทุกคนเป็นต้นแบบในการสร้างมหาทานบารมี

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร