สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาครูผู้นำบุญ

                             

        

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดกิจกรรมครูผู้นำบุญทั่วประเทศขึ้น ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล โดยมีครูผู้นำบุญเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมรับทราบนโยบายการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการฟื้นฟู    ศีลธรรมโลก

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร