สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒

       

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒ สำหรับโรงเรียนใหม่   ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เมตตาให้ความรู้เรื่องกระบวนการปลูกฝังศีลธรรมอย่างยั่งยืน (สัมมาทิฐิ , ทิศ ๖ , หัวใจเศรษฐี และ ๕ ห้องชีวิต)

 

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร