สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนผ้าอาบน้ำฝนและกองทุนแสงสว่าง

     

   

 

           เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพากันเดินทางไปถวายไทยธรรมและภัตตาหารเพล ณ วัดพระธรรมกาย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ไทยธรรมที่ถวายในโอกาสนี้ ประกอบด้วยหลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน และของใช้จำเป็นสำหรับพระภิกษุตลอดพรรษา ซึ่งทุกศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศก็จัดพิธีนี้ขึ้นเช่นกัน

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร