สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพุธ ประเทศมาเลเซีย

                            

        

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดกิจกรรมฟังธรรมให้แก่ชาวจีนในมาเลเซีย กิจกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นนั่งสมาธิ เตรียมกาย วาจา ใจ เพื่อฟังธรรมะ ที่พระอาจารย์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการฟังธรรมนี้จัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา ๒๐.๓๐ น.

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร