สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ ประเทศแคนาดา

                        

            

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอลทรีออลร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น ณ วัดภาวนามอนทรีออล โดยภาคเช้าปฏิบัติธรรมร่วมกัน จากนั้นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคบ่ายฟังพระธรรมเทศนา   วัดภาวนามอนทรีออลจัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นทุกสัปดาห์ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญในเมืองมอลทรีออลไปทำบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๑.๕๑๔.๒๘๑.๙๒๒๒

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร