สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๗ ประเทศสหรัฐอเมริกา

      

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   รุ่นที่ ๗ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชา ๑๐ รูป กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณ จากนั้นเป็นพิธีขอขมาและพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นที นนฺทภทฺโท มาเป็นพระอุปัชฌาย์ การบวชสามเณรธรรมทายาทในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติให้กับผู้บวช คุณพ่อ คุณแม่ และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร