สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนผ้าอาบน้ำฝนและกองทุนแสงสว่าง

      

     

 

         เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพากันเดินทางไปถวายไทยธรรมและภัตตาหารเพล ณ วัดพระธรรมกาย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ไทยธรรมที่ถวายในโอกาสนี้ ประกอบด้วยหลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน และของใช้จำเป็นสำหรับพระภิกษุตลอดพรรษา ซึ่ง  ทุกศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศก็จัดพิธีนี้ขึ้นเช่นกัน

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร