สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งาน ๑๐๑ ปี คนอัศจรรย์ หลานยายใจเกินร้อย

 
     
                              

             เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มกัลยาณมิตรร่วมกับมูลนิธิธรรมกายจัดงาน ๑๐๑ ปี คนอัศจรรย์ หลานยายใจเกินร้อยŽ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย รวมพลังใจหลานคุณยายอาจารย์ฯ ให้เกินร้อย เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จของการสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกว่า ๘,๐๐๐ คน ก่อนเลิกงานผู้ร่วมงานทุกคนยังได้รับดวงแก้วชุดสุดท้ายจากกุฏิคุณยายอาจารย์ฯ ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย