สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.ปราจีนบุรี

                                     

               

 

       เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดงานสัมมนาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๓ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษให้ความรู้ความเข้าใจแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ช่วงบ่ายพระมหา ดร.สมชาย Ÿานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มาบรรยายธรรม และมอบพระของขวัญให้ผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร