สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติศาสนกิจศูนย์สาขาต่างประเทศ

         


           

ปฏิบัติศาสนกิจศูนย์สาขาต่างประเทศ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เดินทางไปเยี่ยมเยียนและแสดงพระธรรมเทศนาตามศูนย์สาขาในมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มลรัฐวอชิงตันและมลรัฐโอเรกอน และเมื่อวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ที่วัดภาวนาชิคาโก จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ผู้ติดตาม ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของเมืองชิคาโก เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาและขยายงานด้านพระศาสนาสืบไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร