สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียนธรรมศึกษาและบาลีสาธิตศึกษารับวุฒิบัตร จ. ปทุมธานี

           

               

 

        เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาและบาลีสาธิตศึกษา ณ ห้อง SPD 6 สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี โดยมีพระมหาสมชาย ฐานวุฑ.โฒ (M.D.;  Ph.D.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เมตตามาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก  และบาลีสาธิต  กว่า  ๑๐๐  ท่าน  ในโอกาสนี้  ผู้แทนนักเรียนยังได้ถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมร่วมบุญกฐินสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ อีกด้วย      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร