สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ถวายผลิตภัณฑ์อาหารแด่พระธรรมทายาท

                            

        

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ถวายผลิตภัณฑ์อาหารแด่  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ ศูนย์อบรมวัดรังตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร และโรงงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์อีก ๕ แห่งในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ระยอง สงขลา และทีอ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ยังได้มอบผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์อบรมต่าง ๆ จำนวน ๒๐๒ ศูนย์

         

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร