สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาพระบรมสารีริกธาตุวัดไทยนางาโน่

 

 

บูชาพระบรมสารีริกธาตุวัดไทยนางาโน่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ภาคเช้า มีพิธีตักบาตร ภาคสาย อาราธนาศีล ๕ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า ภาคบ่าย เป็นพิธีสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศไทยอีกทอดหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม โดยมีพระพรเทพ ญาณคุโณ เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นเป“นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร