สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปราจีนบุรีประชุมพระสังฆาธิการ

 

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๒๖ ณ วัดหนองไผ่ล้อม ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
        โดยพระธรรมสิทธิเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ ทำพิธีเปิดประชุม ช่วงเช้า พระธรรม-ปริยัติโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๐ บรรยายเรื่อง นิคหกรรมและการสละสมณเพศ ช่วงบ่าย พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการศึกษากับการคณะสงฆ์ พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ปิดประชุมมี คณะพระสังฆาธิการ เข้าร่วมประชุม กว่า ๑,๐๐๐ รูป โดยมีพระสมุห์กมล กมลสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ล้อม และพระภิกษุสามเณร ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกต่างๆ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร