สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอาหารกลางวัน ของ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์

 

 

        โครงการอาหารกลางวัน ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ คณะพระอาจารย์ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ สาขาของ วัดพระธรรมกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาว่า นอกจากจะนำธรรมะเข้าไปในใจของ ผู้ใหญ่แล้ว สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ เยาวชนต้องได้ รับธรรมะด้วย ดังนั้นจึงได้เริ่มดำเนินการจัดโครงการพิเศษ ขึ้น เรียกว่าโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการสนับสนุน โครงการที่มีอยู่แล้วของรัฐบาล โดยในครั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน คือ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ บ้านบึง บ้านค่าย หนองบัว หาดสนุกราษฎร์บำรุง อ่าวน้อย ขั้นกระได หนองปลุกหลก วังมะเดื่อ ไทยรัฐวิทยา และโรงเรียน ย่านซื่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร