สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายเทียนวัดภาวนาโอซาก้า

 

 

          ถวายเทียนวัดภาวนาโอซาก้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา เพื่อสมทบทุนสร้างวัดภาวนาโอซาก้าถาวร เนื่องจากในวันงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน จากเดิมที่มีสาธุชนมาร่วมงานบุญประมาณ ๓๐ ท่าน เพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๑๐๐ ท่าน ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องสร้างสถานที่ถาวรขึ้น พิธีในช่วงเช้า มีการ ปฏิบัติธรรมพร้อมกับทาง เมืองไทย ช่วงบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษาและ ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีทุกท่านก็ร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอว์ด้วยความ สนุกสนาน เบิกบาน เพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและความเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาวัด เพื่อเป็นแหล่งสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธแก่ลูกหลานสืบไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร