สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘

 

มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ แก่นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร และกลุ่มเยาวชนต้นแบบศีลธรรม ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนของชาติ จำนวน ๑๘๘ ทุน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร