สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย เข้าเฝ้าถวายพระพร

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้ ผู้แทนมูลนิธิฯ นำคณะเข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรดารโหฐาน สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ในการนี้ทางผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกชุด " Sharing is Great อนาถบิณฑิกเศรษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขา"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร