สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รายการวิทยุธรรมะ คลื่นแรกของออสเตรเลียตะวันตก

 

      


      
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย นครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวสถานีวิทยุธรรมะแห่งแรกในประเทศออสเตรเลีย ตะวันตก เพื่อรองรับโครงงานขยายการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดยการนำของพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม จึงได้เกิด Dhammakaya Radio ทางคลื่นวิทยุ FM 95.3 MHz ขึ้น โดยออกอากาศทุกเช้าวันอังคาร เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับการตอบรับจากผู้ฟังรายการอย่างดียิ่ง สำหรับเนื้อหารายการธรรมะรับอรุณนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากรายการทางจานดาวธรรม DMC CHANNEL ธรรมะผ่านดาวเทียมตลอด ๒๔ ชั่วโมง