สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Super Kids จัดค่ายอบรมคุณธรรมภาคภาษาอังกฤษ

 

Super Kids จัดค่ายอบรมคุณธรรมภาคภาษาอังกฤษ

 

Super Kids จัดค่ายอบรมคุณธรรมภาคภาษาอังกฤษ

          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สโมสร Super Kids จัดค่ายอบรมคุณธรรม  ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี ณ POP House International Retreat จังหวัดปทุมธานี ระหว่างการอบรม เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ การวางตัวกับพระภิกษุและผู้ใหญ่ การดูแลรักษาปัจจัยสี่ การนั่งสมาธิ และได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมสันทนาการและ  ฝึกทักษะด้านศิลปะประดิษฐ์ด้วย
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร