สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แสดงธรรมในยุโรปประเทศอิตาลี

 

แสดงธรรมในยุโรปประเทศอิตาลี

 

แสดงธรรมในยุโรปประเทศอิตาลี

          เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระภาวนาวิริยคุณเมตตาเดินทางไปบรรยายธรรมที่ Lama Gangchen  Albagnano Healing Meditation Centre ประเทศอิตาลี  ในหัวข้อธรรมเรื่องสิงคาลกสูตร ความดีสากล ห้าห้องชีวิต โดยมีผู้สนใจคำสอนในพระพุทธศาสนาหลากหลายเชื้อชาติในยุโรปราว ๑๒๐ ท่าน เข้ารับฟัง การบรรยายธรรมในครั้งนี้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้รับฟังเป็นอย่างมาก และต่างให้ความสนใจที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร