สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินประเทศแคนาดา

พิธีทอดกฐินประเทศแคนาดา


           เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดภาวนามอนทรีออลจัดงานบุญทอดกฐินซึ่งเป็นปฐมกฐิน โดยมีเจ้าอาวาสจากวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ฟลอริดา และแวนคูเวอร์ เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับเกียรติจากนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และในวันนี้ยังมีพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จ พิธีถวายภัตตาหาร และพิธีตักบาตรเทโวโรหณะอีกด้วย โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวกัมพูชา และชาวท้องถิ่นกว่า ๒๐๐ คน ไปร่วมงาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร