สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


           เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกัลยาณมิตรประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบร่วมกันจัดพิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าบริวารกฐิน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆดังนี้ คือ พิธีตักบาตร พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีถวายภัตตาหาร รวมทั้งพิธีปล่อยนกเนื่องในโอกาสสหวาระเดือนเกิดสำหรับพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินนั้น มีประธานเอกพิเศษ คือคุณทศพร มูลศาสตรสาทร กงสุลใหญ่เมืองดูไบ หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้ว ทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารจากร้านของคณะกัลยาณมิตรที่มาออกร้าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร