สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยภัยน้ำท่วม

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้คณะผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมกับ กัลฯ จำนง - หัทยา ศรีทอง และศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะ ที่อำเภอนายายอาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร