สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

    พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โน็ต อุดม แต้พานิช  เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ณ ถนนช้างคลาน (แยกลานนาพาเลซ ถึงแยกแสงตะวัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร