สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดตักบาตรพระ 100 รูป ฉลองไร่ดาวรวยมหาเศรษฐี 14 ไร่

ภาคนครหลวง 7 จัดตักบาตรพระ 100 รูป

   ฉลองไร่ดาวรวยมหาเศรษฐี 14 ไร่ บริเวณเรียบคลองแอนข้างลานจอดรถ P 21 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฑฒ์ สุวุฑฒิโก เป็นประธานสงฆ์ นายปรีชา    วัฒนวิเชียร เจ้าของกิจการร้านบุญโต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร