สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พัฒนานิสัยความดีสากล 5 ประการ

พัฒนานิสัยความดีสากล 5 ประการ

 

      รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดอบรมค่ายแกนนำเยาวชนโดยแผนกอบรมเยาวชน ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมค่ายแกนนำเยาวชน ซึ่งเน้นพัฒนานิสัยความดีสากล 5 ประการ คือ ความสะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ผ่านกิจกรรมต่างๆในห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โดยโครงการได้จัดขึ้น ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับผู้เข้าอบรม เป็นหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องจำนวน 128 คน โดยมีนายกรีฑา วีระพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นประธานฆราวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร