สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทำบุญบูรพาจารย์

พิธีทำบุญบูรพาจารย์

 

     ณ วัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีพิธีทำบุญบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสและอสีติอายุวัฒนมงคล 60 พรรษา 80 ปี พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2557 โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ คณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ตลอดจนศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานพระครู สิริวรธรรมาภินันท์ บำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาสเป็นกรณีพิเศษ


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร